For mange børn betyder  en skolemakker meget. Det giver tryghed og glæde

                                                          mange gange i årets løb.

                                                          Din skolemakker hjælper dig i frikvartererne.                                            

                                                          Ved større arrangementer har du din skolemakker ved siden af dig - på samme hold.

                                                          Om foråret, inden du starter i o. klasse, møder du din skolemakker.

                                                          Din skolemakker besøger dig i børnehaven, og I laver nogle spændende aktiviteter sammen

                                                          på skolen.