Samarbejde mellem Kloster Børnehave og Holmsland Skole.

OVERGANG / ÅRSHJUL

Oktober-november: Kloster Børnehave holder samtaler med forældre til børn, hvor det vurders, at der er usikkerhed m.h.t. skolestart.

December- januar: Børnehaven holder samtaler med forældre til de børn, der skal starte på Holmsland Skole pr. august.

Januar: Holmsland Skoles børnehaveklasselærer besøger børnehaven til et forældremøder. Her orienteres om det at gå i skole / børnehaveklasse.

Februar: Børnene indmeldes i skolen.

Marts: Evt. musikforløb med kommende børnehaveklasse og 0.klasse. Børnehaven spørger skolens musiklærer, om denne vil deltage.

April: Planlægning af hvem, der skal være skolemakkere.

Maj: Offentliggørelse af skolemakkere. Velkomstaften for nye børnehaveklassebørn og deres forældre.

Juni: Børnehaven besøger Holmsland Skole- sfo, øvrige skole.  Skolemakkerdag.

I løbet af året har børnehaven idræt og andre aktiviteter på Holmsland Skole.